Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Zvířata z přírodnin

Žáci tvořili z přírodnin živočicha, o kterém se budou učit.