• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

PŘÍŠERNÝ VEČÍREK

Děti zavítaly do Krajské vědecké knihovny Liberec, kde si kromě prohlížení knížek užily “Příšerný večírek”. Paní Vojáčková jim přečetla tuto úžasnou knížku a připravila pro ně plno zajímavých aktivit, které se týkaly právě příběhu z knihy. Děti si zahrály divadlo, namalovaly výzdobu na večírek a díky knize si připomněly, jaké hodnoty jsou v životě důležité. 

Den s gymnastikou

Děti z 1. A měly možnost zacvičit si v tělocvičně na předem připraveném nářadí. Vyzkoušely si ručkování na hrazdě, přechod přes kladinu, šplh o tyči, klouzačku upevněnou na žebřinách, cvičení na gymnastickém koberci…atd

DOPRAVNÍ DEN V 2.A

Ve středu 21. února si děti zpříjemnily vyučování dopravní výchovou, která je provázela všemi předměty. S helmami na hlavě, s výstražnými vestami a s policejními plácačkami v ruce si zopakovaly měkké a tvrdé slabiky v básničce o semaforu, v matematice hledaly v dopravních značkách geometrické tvary, na tělocviku si zajezdily “autem” a při hudební výuce si zpěvem připomněly, jaká důležitá […]

PEČENÍ MASOPUSTNÍCH KOLÁČKŮ

Druháčci si vyzkoušeli pečení masopustních koláčků v rámci dne masopustu. Koláčky se povedly a děti si odnesly praktické zkušenosti a super zážitky. Během vyučování si také vytvořily masopustní masky a dozvěděly se zajímavosti o této tradici. 

Sluneční soustava

V prvouce jsme se učili o základních podmínkách života na Zemi. Dokonce jsme překonali zemskou přitažlivost a rozletěli jsme se prozkoumat celou Sluneční soustavu. Ve videích jsme proletěli okolo jednotlivých planet, přiblížili jsme se ke Slunci, přistáli na Měsíci a sledovali jsme start rakety. Při výtvarné výchově každý ztvárnil Slunce a vymyslel a namaloval vlastní planetu. Při pracovních činnostech jsme […]

Den s gymnastikou

Dne 13. 2. 2024 se v tělocvičně školy uskutečnila akce Den s gymnastikou. Děti si mohly vyzkoušet cvičení na různém nářadí, například na švédské bedně, koze, kladině, hrazdě nebo žebřinách.