Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Dokumenty školy

Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2021-2022 PDF soubor 6716.8 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Organizace školního roku 2023/2024 PDF soubor 107.1 kB Stáhnout

ŠVP
ŠVP PDF soubor 2547.1 kB Stáhnout
Projekty Microsoft Office Word soubor 53.5 kB Stáhnout

Školní řád
Školní řád - platný od 11. 9. 2023 PDF soubor 520 kB Stáhnout
Řád sportovního areálu – dodatek PDF soubor 187.1 kB Stáhnout
Oznámení o ukončení vzdělávání - cizinci Microsoft Office Word soubor 45 kB Stáhnout
Žádost o vzdělávání podle IVP Microsoft Office Word soubor 221 kB Stáhnout
Příloha k žádostI o uvolnění z TV - lékařský posudek Microsoft Office Word soubor 32 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z TV Microsoft Office Word soubor 225 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování Microsoft Office Word soubor 27 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování PDF soubor 318.6 kB Stáhnout

Obecné dokumenty
ICT Plán školy na rok 2023/2024 PDF soubor 409.2 kB Stáhnout
Návrh příspěvků a odpisový plán na rok 2024 PDF soubor 417.3 kB Stáhnout
Schválení položkového rozpočtu na rok 2023 PDF soubor 337.6 kB Stáhnout
Schválení účetní závěrky za rok 2022 PDF soubor 559.8 kB Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2027 PDF soubor 65.7 kB Stáhnout
Zveřejnění položkového rozpočtu 2023 PDF soubor 735.3 kB Stáhnout
Školní preventivní program 2022-23 PDF soubor 461.9 kB Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2020 - 2023 PDF soubor 113 kB Stáhnout
Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2018-2023 Microsoft Office Word soubor 78.5 kB Stáhnout
Organizační pokyn - zabezpečení školy PDF soubor 426.4 kB Stáhnout
Výukové semináře PDF soubor 118.6 kB Stáhnout

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 PDF soubor 124.3 kB Stáhnout