Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Dokumenty školy

Výroční zprávy
Výroční zprava za rok 2020/2021 PDF soubor 1666.1 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Organizace školního roku 2021/2022 PDF soubor 87.3 kB Stáhnout

ŠVP
Provozní řád školy Microsoft Office Word soubor 229 kB Stáhnout
Poznámky k učebnímu plánu Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Učební plán Microsoft Office Word soubor 70 kB Stáhnout
Identifikační údaje o škole Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Projekty Microsoft Office Word soubor 53.5 kB Stáhnout
Obecné zásady hodnocení žáků Microsoft Office Word soubor 94 kB Stáhnout
Charakteristika školy Microsoft Office Word soubor 74 kB Stáhnout

Školní řád
Žádost o pokračování v základním vzdělávání Microsoft Office Word soubor 199.5 kB Stáhnout
Dodatek doplňku školního řádu Microsoft Office Word soubor 27.5 kB Stáhnout
Doplněk k školnímu řádu - pokyny pro žáky po dobu trvání epidemiologické situace Microsoft Office Word soubor 32.5 kB Stáhnout
školní řád - příloha č_1 - pravidla hodnocení Microsoft Office Word soubor 94 kB Stáhnout
Školní řád PDF soubor 836.4 kB Stáhnout
Žádost o vzdělávání podle IVP Microsoft Office Word soubor 217 kB Stáhnout
Příloha k žádostI o uvolnění z TV - lékařský posudek Microsoft Office Word soubor 32 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z TV Microsoft Office Word soubor 220.5 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování Microsoft Office Word soubor 27 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování PDF soubor 318.6 kB Stáhnout

Obecné dokumenty
Školní preventivní program PDF soubor 371.4 kB Stáhnout
Schválení účetní uzávěrky 2020 PDF soubor 381.7 kB Stáhnout
Schválení rozpočtu na rok 2021 PDF soubor 398.2 kB Stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF soubor 611.6 kB Stáhnout
Schválení účetní závěrky 2019 PDF soubor 385.5 kB Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2020 - 2023 PDF soubor 113 kB Stáhnout
ICT plán 2019/2020 PDF soubor 957.4 kB Stáhnout
Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2016-2021 Microsoft Office Word soubor 78.5 kB Stáhnout
Organizační pokyn - zabezpečení školy PDF soubor 426.4 kB Stáhnout
Výukové semináře PDF soubor 118.6 kB Stáhnout
Koncepce domácí přípravy PDF soubor 210 kB Stáhnout

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 PDF soubor 427.7 kB Stáhnout