Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Dokumenty školy

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2017/2018 - tabulky PDF soubor 410.4 kB Stáhnout
Výroční zpráva 2017/2018 PDF soubor 759.5 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Organizace školního roku 2019/2020 PDF soubor 186.8 kB Stáhnout

ŠVP
Provozní řád školy Microsoft Office Word soubor 229 kB Stáhnout
Poznámky k učebnímu plánu Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Učební plán Microsoft Office Word soubor 70 kB Stáhnout
Identifikační údaje o škole Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Projekty Microsoft Office Word soubor 53.5 kB Stáhnout
Obecné zásady hodnocení žáků Microsoft Office Word soubor 94 kB Stáhnout
Charakteristika školy Microsoft Office Word soubor 74 kB Stáhnout

Školní řád
školní řád - příloha č_1 - pravidla hodnocení Microsoft Office Word soubor 94 kB Stáhnout
Školní řád Microsoft Office Word soubor 99 kB Stáhnout
Žádost o vzdělávání podle IVP Microsoft Office Word soubor 217 kB Stáhnout
Příloha k žádostI o uvolnění z TV - lékařský posudek Microsoft Office Word soubor 32 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z TV Microsoft Office Word soubor 220.5 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování Microsoft Office Word soubor 27 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování PDF soubor 318.6 kB Stáhnout

Obecné dokumenty
Schválení účetní uzávěrky 2018 PDF soubor 619.6 kB Stáhnout
Informace o příspěvcích na rok 2019 PDF soubor 332 kB Stáhnout
Rozpočet školy na rok 2019 Microsoft Office Excel soubor 134.5 kB Stáhnout
ICT plán 2018/2019 PDF soubor 610.3 kB Stáhnout
Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2016-2021 Microsoft Office Word soubor 78.5 kB Stáhnout
Organizační pokyn - zabezpečení školy PDF soubor 426.4 kB Stáhnout
Výukové semináře PDF soubor 118.6 kB Stáhnout
Koncepce domácí přípravy PDF soubor 210 kB Stáhnout
Školní preventivní program Microsoft Office Word soubor 127 kB Stáhnout
Přihláška do zájmového kroužku Neznámý typ souboru 12.6 kB Stáhnout

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 PDF soubor 417.5 kB Stáhnout