Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Platby ve ŠD

Řád školní družiny | Platby ve ŠD | ŠVP školní družiny | Informace o školní družině |


 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

číslo účtu:    544 97 12 / 0800

 

označení platby:  jméno dítěte, variabilní symbol - sdělí vedoucí školní družiny

 

výše poplatku:

- ROČNÍ POPLATEK        2 000,- Kč

 

poplatek se hradí ve dvou splátkách ve výši 1000,00 Kč.

 

 1. splátka  do 20. 9.

 2. splátka  do 31. 1.        

                                     

Do ŠD na 2. pololetí nastoupí žák, který bude mít uhrazenou 2. splátku.