Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Ekokodex

Neodhazuji odpadky

Třídím odpady

Informujeme veřejnost

Šetřím energií

Šetřím vodou

Zlepšujeme prostředí školy

Nepoškozuji vnitřní ani vnější vybavení školy

Chováme se k sobě slušně

Upřednostňuji zdravý způsob života

Chráním zdraví svoje i druhých

Chráním a nezatěžuji přírodu

Poznávám přírodu

Pomáháme si navzájem

 

Ecological/Environmental set of rules

I don´t drop litter.

I separate waste.

We inform other people .

I save energy.

I save water.

We improve our school.

I damage neither interior nor exterior school equipment.

We behave kindly.

I prefer heathy lifestyle.

I look after good lifestyle.

I protect and don´t burden nature.

I identity nature.

We help each other.