Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Organizační směrnice o školním stravování

Organizační směrnice o školním stravování |


Výtah ze směrnice - plný text v příloze:

I. Základní údaje o školní jídelně

Telefon: 731 128 601
E-mail: jidelna@zssvermova.cz
Bankovní účet školy: 544 97 12/0800
Jídelní lístek a objednávky obědů: server www.strava.cz, kód jídelny 4915 nebo čipový systém v jídelně
Odhlášky obědů: U vedoucí stravování – telefonicky, e-mailem, osobně v době od 7,00 – 15,00 hod, www.strava.cz

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod
Výdejní doba pro žáky: 11:40 – 13:50 hod

II. Zásady provozu jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování a vyhláškou o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše (výživové normy pro školní stravování).
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí stravování.
Strávník má nárok na oběd, jen pokud jej má zaplacen. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
Ze školní jídelny je zakázáno vynášení jakýchkoliv pokrmů a nápojů, kromě jídel v jídlonosičích.

III. Přihlášení a odhlášení žáka ke stravování

Přihláška se podává osobně vedoucí školní jídelny na interním tiskopise.
Podáním přihlášky je strávník přihlášen ke stravování.
Trvalé odhlášení žáka ze stravování je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny osobně nebo e-mailem.

IV. Úhrada a výše stravného

Platba za obědy se provádí bankovním převodem či trvalým příkazem z bankovního účtu.
Ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování.
K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který strávníkovi sdělí vedoucí školní jídelny.
Stravné musí být zaplaceno do 25. dne předcházejícího měsíce.
Paušální platby jsou vyúčtovány na konci školního roku nebo při odhlášení žáka ze stravování. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

Dle vyhlášky o školním stravování jsou žáci školy zařazení do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

- Finanční norma potravin dle věkových skupin – cena stravného

strávníci 6 – 10 let 30,00 Kč
strávníci 11 – 14 let 33,00 Kč
strávníci nad 15 let 35,00 Kč

V. Odhlášky obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději den předem do 14:00. Ve zcela výjimečných případech (nečekané onemocnění žáka) je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (nikoliv prostřednictvím www stránek ani e-mailem) ještě tentýž den do 7:30.
Stravné pro žáky je dotováno ze státního rozpočtu. Žák má podle zákona nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. V případě, že žák onemocní, je možné pro něj první den odebrat jídlo do přinesených nádob. Tento výdej probíhá od 11:15 do 13:45 hod. V dalších dnech nepřítomnosti žák nemá na dotované stravné nárok.

VI. Doba prázdnin, případně ředitelského volna

V době letních prázdnin je jídelna uzavřena v termínech, které jsou v souladu s organizací školního roku.
Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, je jídelna uzavřena.

VII. Dohled v jídelně

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnanci školy dle pokynů ředitele školy.

 

V Liberci dne 14.10.2021

Mgr. Jarmila Hegrová
ředitelka školyDokumenty ke stažení
Organizační směrnice o školním stravování Microsoft Office Word soubor 46.5 kB Stáhnout