Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Přijímací řízení na šk. rok 2019/2020

Poradenství | Školní speciální pedagog | Specifický program proti šikanování | Přijímací řízení na šk. rok 2019/2020 | Výchovný poradce | Asistent pedagoga |


 PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJ a M) se koná v řádném termínu ve dnech:

 

Čtyřleté obory vzdělávání:

 1. termín - pátek 12. dubna 2019

 2. termín - pondělí 15. dubna 2019

  

Šestileté a osmileté obory vzdělávání:

 1. termín - úterý 16. dubna 2019

 2. termín - středa 17. dubna 2019

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny stanovena na dny:

1. termín - pondělí 13. května 2019

2. termín - úterý 14. května 2019

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná u oborů se závěrečnou zkouškou, zakončených výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů skupiny 82 - Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

Plný text Sdělení MŠMT naleznete v příloze.

Pro aktuální informace sledujte portál edulk.cz, sekce přijímací zkoušky.Dokumenty ke stažení
Sdělení MŠMT PDF soubor 322 kB Stáhnout
Informace k přijímacímu řízení PDF soubor 971.9 kB Stáhnout