Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Labyrint vědy, her a poznání

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


PŘIPOMENUTÍ PROJEKTU LABYRINT VĚDY, HER A POZNÁNÍ

Cílem projektu je zvyšování motivace žáků o technické a přírodovědné předměty formou propojení odborných témat s volnočasovými pohybovými aktivitami. Během akcí je využívána týmová práce i moderní technologie. Dosud bylo týmu naší školy zadáno celkem 10 „vědeckých“ úkolů, které žáci zpracovávali samostatně a byli za ně odměněni body do celkového hodnocení. Tým absolvoval dvě odpolední setkání a dva víkendy na chatě Zvonice v Kořenově.

Tento školní rok budou nadále zadávány samostatné vědecké úkoly. Čekají nás dvě výjezdové akce na chatu Zvonice v Kořenově - první v termínu 19. - 21. 10. (pro 7 žáků z naší školy) a druhá pětidenní v pravděpodobném termínu 8. - 12. 5. (pro 10 žáků z naší školy). Uskuteční se také čtyři projektová odpoledne v blízkém okolí Liberce (první pravděpodobně v průběhu listopadu).

Výsledky práce týmu naší školy, fotodokumentaci i zadávané úkoly si můžete prohlédnout na stránkách projektu www.lvhp.cz.

Iva Nedvídková

 


 

Fotografie z akce 1. Lahvičkův víkend naleznete na tomto odkaze: FotoDokumenty ke stažení
Labyrint vědy, her a poznání Microsoft Office Word soubor 84.5 kB Stáhnout
1. Lahvičkův víkend Microsoft Office Word soubor 24.5 kB Stáhnout
Lahvičkovo Perpetuum Microsoft Office Word soubor 24.5 kB Stáhnout