Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Mezinárodní program GLOBE

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


 

NÁVŠTĚVA METEOROLOGICKÉ STANICE

 

V rámci programu GLOBE se naše škola věnuje meteorologickým měřením. Abychom měli představu o práci meteorologa, tak jsme 5. 3. navštívili meteorologickou stanici na letišti.

Prohlédli jsme si meteorologickou zahrádku, na které jsou nová čidla na měření oblačnosti a rychlosti větru, ale i historická měřidla na měření teploty a vlhkosti. Navštívili jsme pracovnu meteorologa a podívali se, jak se naměřená data zapisují a odesílají.

Abychom si den zpestřili, byla nám domluvena prohlídka záchranářského vrtulníku, do kterého jsme si mohli i sednout a vše si prohlédnout.

 


 

GLOBE – VÝLETY 10. + 11. + 13. 3. 2014

 

O jarních prázdninách jsme se vydali na sérii výletů po přehradách v okolí. Využili jsme příležitosti a zjišťovali nejrůznější vlastnosti vody v jednotlivých vodních nádržích. Zajímala nás teplota, průhlednost, obsah různých chemických látek, tvrdost a pH.

Počasí nám opravdu přálo, takže jsme se i „koupali“ a nebo naopak jezdili po ledě a užívali si volna.

Všechna naše měření zpracujeme a pak budou k nahlédnutí v sekci Mezinárodní program GLOBE. S tímto projektem se chceme zapojit do programu Voda spojuje, tak nám držte palce.

Foto ve fotogalerii.

 VELKÉ ZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Nadace TEREZA vypsala soutěž na téma Velké prázdninové dobrodružství. Pro zapojení do soutěže bylo potřeba splnit několik úkolů, které nám byly zadány. Cílem bylo podívat se s dětmi ven, zahrát si nějakou hru a zkusit něco nového.

Dne 2. 1. 2014 jsme se vydali na výstup na Černou Studnici. V průběhu výletu jsme plnili některé úkoly a zbytek jsme zvládli na školní zahradě či při výtvarné výchově.

Vše, co jsme splnili, jsme sepsali do našeho deníku ve formě prezentace, na kterou se můžete podívat zde.

 


 

GLOBE program nám nabízí možnost, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí v okolí naší školy a jak přispět ke zlepšení jeho kvality.

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.

Výsledky svých pozorování a měření pak žáci dále využívají:

1. získaná data vyhodnocují, zpracovávají a interpretují, hledají souvislosti mezi nimi

2. svoje výsledky zpracovávají do prezentací a představují ostatním spolužákům i veřejnosti

3. výsledky výzkumu využívají při realizaci projektů zaměřených na řešení problému životního prostředí

4. získaná data odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA, NOAA a NSF a výsledky jsou dostupné veřejnosti na www.globe.gov. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření ze sady připravených protokolů.

Více se dočtete v přiložené prezentaci nebo na webu - globe.terezanet.cz.

 

Vzdělávací oblasti (obory)

1. Člověk a jeho svět (člověk a jeho svět)

2. Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis)

Nabízí mnoho možností pro realizaci mezipředmětových vztahů především v přírodovědných předmětech, které přirozeně propojuje. S úspěchem se dá zařadit i do dalších oborů.

3. Umění a kultura (výtvarná výchova); Člověk a svět práce (člověk a svět práce)

4. Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura); Člověk a společnost (dějepis)

 

Začlenění do předmětů

Program je možné zařadit především do předmětů:

Biologie; chemie; fyzika; ekologie; přírodovědné praktikum; laboratorní cvičení z přírodovědných předmětů; zeměpis; angličtina; výpočetní technika; geologie a výtvarná výchovaDokumenty ke stažení
Mezinárodní program GLOBE Microsoft Office Powerpoint soubor 4549 kB Stáhnout
Velke zimni prazdninove dobrodruzstvi Neznámý typ souboru 5031.6 kB Stáhnout