Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Modernizace výuky

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


V rámci projektu "EU peníze školám" získala naše škola peníze, které využívá v oblasti ICT a to k nákupu nových interaktivních tabulí, ke vzdělávání pro učitele a preventivním programům pro žáky.

V rámci projektu vznikaly dále digitální učební materiály (DUM) ke vzdělávání žáků, které vytvořili pedagogové.

Seznam výukových materiálů:

Anglický jazyk, Český jazyk, Dějepis, Matematika, Německý jazyk, Prvouka, Přírodopis, Zeměpis

V případě zájmu o DUM si lze materiály zkopírovat u Mgr. Mojmíra Štelziga, vzorové materiály z jednotlivých hodin naleznete v příloze.Dokumenty ke stažení
01 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 225 kB Stáhnout
01 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 11272.1 kB Stáhnout
02 MATEMATIKA PDF soubor 135.7 kB Stáhnout
02 MATEMATIKA Neznámý typ souboru 5503.2 kB Stáhnout
03 PŘÍRODOPIS PDF soubor 279.3 kB Stáhnout
03 PŘÍRODOPIS Neznámý typ souboru 17058 kB Stáhnout
04 FYZIKA PDF soubor 280.2 kB Stáhnout
04 FYZIKA Neznámý typ souboru 24335.7 kB Stáhnout
05 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 280.4 kB Stáhnout
05 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 12182.9 kB Stáhnout
06 ZEMĚPIS PDF soubor 222.9 kB Stáhnout
06 ZEMĚPIS Neznámý typ souboru 28622.4 kB Stáhnout
07 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 193.1 kB Stáhnout
07 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 8201.5 kB Stáhnout
08 DĚJEPIS PDF soubor 192.7 kB Stáhnout
08 DĚJEPIS Neznámý typ souboru 14989.8 kB Stáhnout
09 NĚMECKÝ JAZYK PDF soubor 193.7 kB Stáhnout
09 NĚMECKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 12523.4 kB Stáhnout
10 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 276.7 kB Stáhnout
10 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 6731.1 kB Stáhnout
11 ANGLICKÝJAZYK PDF soubor 137.6 kB Stáhnout
11 ANGLICKÝJAZYK Neznámý typ souboru 13924.2 kB Stáhnout
12 ZEMĚPIS PDF soubor 224.8 kB Stáhnout
12 ZEMĚPIS Neznámý typ souboru 19263.2 kB Stáhnout
13 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 179.4 kB Stáhnout
13 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 5309.4 kB Stáhnout
14 PŘÍRODOVĚDA PDF soubor 180 kB Stáhnout
14 PŘÍRODOVĚDA Neznámý typ souboru 7107 kB Stáhnout
15 MATEMATIKA PDF soubor 179.4 kB Stáhnout
15 MATEMATIKA Neznámý typ souboru 5128.6 kB Stáhnout
16 MATEMATIKA PDF soubor 229.7 kB Stáhnout
16 MATEMATIKA Neznámý typ souboru 16378.3 kB Stáhnout
17 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 191.6 kB Stáhnout
17 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 4316.1 kB Stáhnout
18 ANGLICKÝ JAZYK PDF soubor 190 kB Stáhnout
18 ANGLICKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 20440.7 kB Stáhnout
19 VLASTIVĚDA PDF soubor 179.8 kB Stáhnout
19 VLASTIVĚDA Neznámý typ souboru 10945.1 kB Stáhnout
20 ČESKÝ JAZYK PDF soubor 191.9 kB Stáhnout
20 ČESKÝ JAZYK Neznámý typ souboru 5617.9 kB Stáhnout
21 PRVOUKA PDF soubor 184.7 kB Stáhnout
21 PRVOUKA Neznámý typ souboru 21255.4 kB Stáhnout