Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Projekt Start In

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


Naše škola se zapojila do projektu Národního technického muzea.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Národní technické muzeum realizuje v období 2018 až 2021 nový edukační projekt Start In podpořený z ESF. Projekt je zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce.

Smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání.

Do projektu je zapojeno 25 škol z celé České republiky.

 

10. října 2019 se 8. ročník a 7.B zapojí do PROGRAMU STAVITELSTVÍ

Program má za cíl vzbudit zájem žáků o řemeslné obory potřebné ve stavebnictví. Žáci si založí virtuální stavební firmu, kde si napřed teoreticky a následně i prakticky vyzkouší být projektantem, geometrem, stavitelem, pomocným dělníkem, zedníkem, tesařem a stavbyvedoucím. Současně otestují práci v týmu. Žáci pochopí, že pracovat rukama, znamená i pracovat hlavou. Zažijí pocit z dobře vykonané práce a z vytvoření vlastního díla.

Heslem programu je: „Já to přece dokážu!“

Program se uskuteční v Národním technickém muzeu - Centru stavitelského dědictví Plasy.

 Dokumenty ke stažení
Projekt Start In PDF soubor 158.2 kB Stáhnout