Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Skautský koutek

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


  

Naše škola dostala možnost podat žádost o grant na zvelebení části pozemku. Grantová výzva byla vypsána nadací Partnerství (Škola pro udržitelný život – www.skolaprozivot.cz). Díky podpoření našeho návrhu máme možnost vybudovat na naší zahradě „skautský koutek“.

Anotace projektu: škola by chtěla přispět ke zlepšení kvality vztahů lidí z městské části Františkov. Veřejnost zde nemá mnoho příležitostí ke klidnému posezení a setkávání se s přáteli. Dále by měl tento projekt podpořit funkci školy jako přístupného a přívětivého místa pro širší veřejnost a pro rodiče a příbuzné žáků naší školy, což zapadá do programu komunitních škol. Rádi bychom tak vytvořili klidné a čisté místo, které by toto umožnilo. Chtěli jsme získat finanční pomoc na nákup zahradního domku, zeleně a úpravu vybrané části pozemku školy.

Místo by mělo sloužit i jako venkovní učebna (např.: pro výuku přírodopisu, výtvarné výchovy, pracovních činností, …) a také jako místo využívané družinou při odpoledních aktivitách.

 

PŘÍBĚH POKRAČUJE: SÁZENÍ HABRŮ

V pondělí 29. 4. jsme v odpoledních hodinách  zrealizovali další část projektu Skautský koutek. Pozvali jsme žáky i jejich rodiče z celé školy a společně jsme sázeli padesát sazenic habru. Habr jsme vybrali proto, že je v našich končinách původní dřevinou a umístění ve skautském koutku vyhovuje jeho nárokům na světlo i vláhu.

Práce nám šla krásně od ruky a užili jsme si u ní spoustu legrace. Když byl úkol splněn, přišla zasloužená odměna v podobě vuřtů opékaných na ohni. Byly moc dobré J

Touto cestou ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se jim s námi hezky pracovalo.

Tento projekt je realizován díky dotaci od Nadace Partnerství (Škola pro udržitelný život). Velmi jim za tento nadační příspěvek děkujeme.

Iva Nedvídková

 

ZAHRADNÍ DOMEK

 

V pátek 17. 5. byl velmi zvláštní den. Na školní zahradě vyrostl nový domek. Díky projektu Skautský koutek jsme mohli pořídit zahradní domek, který bude sloužit jako místo na právě potřebné nářadí, pro uschování potřeb školní družiny a v neposlední řadě jako možnost úkrytu před deštěm ve chvílích, kdy bude škola uzamčena.

 

Domek byl jako stavebnice. Návaznost prací řídil pan školník a v průběhu dne se mu na pozemku vystřídalo několik skupin pracovníků. Nejdříve v dopoledních hodinách rodiče, prarodiče a další lidé z okolí školy, následně žáci školy (vzhledem k druhu práce hlavně devátá třída) a odpoledne přišli ti, co měli čas a chuť.

 

Pro žáky byla práce nejen zábavná, ale také v mnoha případech úplně nová. Sestavili a upevnili podlahu i střechu domku, naučili se pracovat s lepenkou, lakovat dřevo a vsazovat okno i dveře.

 

Odposlechnuto: "Nejvíc se mi líbí ta práce s tím plamenometem."

 

Mnohokrát všem děkujeme!

 

Tento projekt je realizován díky dotaci od Nadace Partnerství (Škola pro udržitelný život). Velmi jim za tento nadační příspěvek děkujeme.

 

Iva Nedvídková