Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Školní poradenské pracoviště

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


 

ZŠ Liberec, Švermova 403/40, p.o. se spolu s dalšími dvěma školami Základní školou, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní školou, Jabloňová 564/43, p.o. stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října do konce školního roku 2011/2012 byl z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému s celkovou částkou blížící se 5 milionům korun.

Vyhlašovatelem výzvy byl Liberecký kraj, šlo o již druhou výzvu z tzv. globálních grantů vypisovaných v oblasti podpory 1.2, Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Projekt si kladl za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplnil po dobu trvání projektu školním psychologem, který pracoval s dětmi a zároveň potřebné kompetence předával pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu činnosti externího psychologa převzali vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvořili funkční Školní poradenská pracoviště.Dokumenty ke stažení
Školní poradenské pracoviště Microsoft Office Word soubor 692 kB Stáhnout
Školní poradenské pracoviště Microsoft Office Word soubor 669 kB Stáhnout
Školní poradenské pracoviště Microsoft Office Word soubor 656.5 kB Stáhnout