Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Učíme se příběhem

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě - čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu - příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

 

Spolupracující subjekty:

ZŠ Brno – Líšeň, Masarova ... Knihovna Jiřího Mahena, Brno

ZŠ Frymburk ... Knihovna Frymburk

ZŠ Hlučín – Rovniny ... Městská knihovna, Hlučín

5. ZŠ Kolín, Mnichovická ...  Městská knihovna, Kolín

ZŠ Švermova, Liberec ... Krajská vědecká knihovna Liberec

ZŠ Masaryka, Meziměstí ... Městská knihovna, Meziměstí

ZŠ Tylova, Písek ... Městská knihovna, Písek

Lauderovy školy při ŽOP ... Městská knihovna Praha, pobočka Korunní

ZŠ Riegrova, Semily ... Městská knihovna, Semily

ZŠ Skálova, Turnov ... Knihovna A. Marka, Turnov

ZŠ Vrdy ... Obecní knihovna Vrdy