Základní škola Liberec, Švermova
kytka

VZDĚLÁNÍ DOTYKEM

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


Naše škola je zapojena do projektu OPVK pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 – Vzdělání dotykem.

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníkův oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Současně s tím budou v návaznosti na plánované vzdělávací aktivity a počty zapojených pedagogů pořízena dotyková zařízení.

V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 17 tabletů včetně SW.