Základní škola Liberec, Švermova
kytka

ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o projektech, do kterých se naše škola zapojila. Jedná se o následující projekty:

 

Název projektu: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Cíl projektu: podpora výuky cizích jazyků

Cílové skupiny: žáci 3. a 9. tříd

Přínos projektu: rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce

Termín realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

 

 

Název projektu: Jazyk jinak

                    Klíčová aktivita č. 1

Cíl projektu: zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci.

Plánované aktivity, přínos a termín realizace: učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Současně budou zajištěny materiální podmínky pro realizaci, povinný nákup nejméně 100 kusů knih, nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství.

 

                    Klíčová aktivita č. 2

Cíl projektu: zlepšení jazykových kompetencí pedagogů.

Cílová skupina: dva pedagogičtí pracovníci.

Plánované aktivity, přínos a termín realizace: krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí, 1. 7. - 31. 12. 15

 

                    Klíčová aktivita č. 3

Cíl projektu: zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO

Cílová skupina: 20 žáků

Plánované aktivity, přínos a termín realizace: krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa, 1. 7. - 31. 12. 15