Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Školská rada

Výuka matematiky | SRPŠD | Virtuální prohlídka | O naší škole | Profil školy | Školská rada | Učitelský sbor | Měsíční plány | Kontaktní informace | Vybavení školy |


Školská rada je orgánem zřízeným Statutárním městem Liberec podle školského zákona.

 Kompetence rady:

- vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
- podílí se na koncepci rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy
- projednává zprávy školní inspekce
- podává podněty řediteli a zřizovateli školy

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele:    PhDr. Mgr. Ivan Langr

Zástupce pedagogů:      Mgr. Alexandr Irgl

Zástupce rodičů:            Martina PokornáDokumenty ke stažení
Zápis ze dne 31-8-2015 Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Zápis ze dne 16-2-2015 Microsoft Office Word soubor 45 kB Stáhnout
Jednací řád školské rady Microsoft Office Word soubor 49.5 kB Stáhnout
Zápis ze dne 15-3-2016 Microsoft Office Word soubor 17 kB Stáhnout