Základní škola Liberec, Švermova
kytka

SRPŠD

Výuka matematiky | SRPŠD | Virtuální prohlídka | O naší škole | Profil školy | Školská rada | Učitelský sbor | Měsíční plány | Kontaktní informace | Vybavení školy |


SRPŠD se muselo v souladu s novým Občanským zákoníkem nově transformovat na spolek.
K zápisu Spolku do Spolkového rejstříku došlo dne 27.5.2016.

Předsedou spolku je zvolena Šárka Hrušková.

Název: Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Švermova, z.s.
Číslo účtu: 6940052/0800

Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří vykonávají školní docházku na ZŠ Liberec, Švermova 403/40 jsou automaticky členy spolku. Pokud takovýto rodič nebo zákonný zástupce nechce být členem spolku, sdělí to písemně předsedovi. 

Členský příspěvek na školní rok činí  250,- Kč (sourozenec 100,-Kč) a hradí se na bankovní účet spolku do konce září.textu příkazu se uvede jméno, příjmení a třída dítěte.
Ve výjimečných případech je možné hradit příspěvek hotově v kanceláři školy.

Vedení školy