Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Vybavení školy

Výuka matematiky | SRPŠD | Virtuální prohlídka | O naší škole | Profil školy | Školská rada | Učitelský sbor | Měsíční plány | Kontaktní informace | Vybavení školy |


Počítačové vybavení školy

Naše škola, co do počtu a kvality vybavení výpočetní techniky, patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém regionu. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, osobním počítačem a LCD monitorem. Nejvíce zastoupená interaktivní tabule je tabule řady eBeam, dále dvě tabule SmartBoard ve 4. třídě a v učebně zeměpisu a jedna interaktivní tabule ActivBoard nacházející se v učebně fyziky. Ani počítačová učebna nezaostává. Nachází se v ní 21 plně funkčních počítačů, vybavených operačním systémem Windows XP pro a kancelářským Office pro s LCD monitory, na kterých žáci plní zadané úkoly jak ve výukových programech, tak i v programech pro tvorbu žákovských prací ve formě prezentací a textů, často i poutavých videí. Server Dell zajišťuje správu domény a síťové služby pro stanice s operačním systémem Microsoft Windows Server 2008. Lokální ethernet síť 100 Mb s připojením do Internetu 8 Gb ADSL 2+ od TelefonicaO2. Zbylé učebny jsou pokryty pomocí Wi-fi připojení. To vše pod dohledem správce sítě, panem M. Štruncem a jeho firmy Unico.cz.

V neposlední řadě mohou žáci v průběhu přestávek sledovat živé ŠIK vysílání na plazmové televizi umístěné v 1. patře ZŠ. Toto vysílání seznamuje žáky pomocí běžících textů či poutavých videoukázek o různých zprávách ze světa, z prostředí prevence patologických jevů apod.