Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Školská rada

Školská rada je orgánem zřízeným Statutárním městem Liberec podle školského zákona.

 Kompetence rady:

- vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
- podílí se na koncepci rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy
- projednává zprávy školní inspekce
- podává podněty řediteli a zřizovateli školy

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele:    PhDr. Mgr. Ivan Langr

                                      Ing. Bohumil Koloc

Zástupce pedagogů:      Mgr. Alexandr Irgl

                                      Mgr. Daniel Vacata

Zástupce rodičů:           Mgr. Helena Koutková

                                      Bc. Naděžda VykoukalováDokumenty ke stažení
Jednací řád PDF soubor 476.4 kB Stáhnout