Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 1.A

Třídní učitelka. Hana Gdulová gdulova@zssvermova.cz


Učitelé:

Gdu = Hana Gdulová gdulova@zssvermova.cz

Hla = Nicole Hladíková hladikova@zssvermova.cz


Celoroční hra

Stavby z kostek

První den ve škole