Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 1.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Palubová (palubova@zssvermova.cz)


Matematika

Rozvrh od 1. 3. 2021

Výtvarná výchova

Návštěva školní knihovny

Nácvik psaní na mazací tabulku

Rozvrh od 2.11.2020

Září