Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 1.A

Třídní učitelka: Mgr. Radka Eršilová (ersilova@zssvermova.cz)

 

Vysvětlivky:

Erši = Mgr. Radka Eršilová (ersilova@zssvermova.cz)

Hla = Mgr. Nicole Hladíková (hladikova@zssvermova.cz)

Pal = Mgr. Kateřina Palubová (palubova@zssvermova.cz)


Takhle jsme šikovní

Čtenářská lekce

Učení nás baví

Přespolní běh Vesec