Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 1.B

Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Jana Erbenová Hanková (hankova@zssvermova.cz)