Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 2.

Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

Třídní učitelka: Mgr. Radka Eršilová (ersilova@zssvermova.cz)