Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 2.B

Třídní učitelka: Bc. Nikola Müllerová (mullerova@zssvermova.cz)

 

Vysvětlivky:

Mull = Bc. Nikola Müllerová (mullerova@zssvermova.cz)

Šaš = Bc. Martina Šašmová (sasmova@zssvermova.cz)