Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 3.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitel: Mgr. Kateřina Palubová (palubova@zssvermova.cz)


Prvouka v lese

Skupinová práce v hodině výtvarné výchovy

Pracovní činnosti

Nábor na kroužek košíkové