Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 3.B

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Jiříkovská (jirikovska@zssvermova.cz)


Vánoce ve 3. B

Práce s buzolou v terénu

Rozvrh distanční výuky od 4. ledna

3. B před distanční výukou

Rozvrh od 2.11.2020

Naše obec Liberec

Zahájení plaveckého kurzu