Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 4.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr.Jiřina Pražáková (prazakova@zssvermova.cz)


KVK Liberec

Kreativní učení

Společenský tanec

Den bez tašek

Podzimní obrazy z přírodnin

Skupinová práce v hodině AJ

Preventivní program

Procházka po Liberci

Výlet k františkovským pramenům a stavení domečků

Foto s maskotem basketbalového týmu

Prázdniny – práce s grafem