Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 4.B

Třídní učitelka: Šárka Poláková polakova@zssvermova.cz

 

Učitelé:

Mus = Lenka Abu-Mushrefová mushrefova@zssvermova.cz

Pol = Šárka Poláková polakova@zssvermova.cz

Pra =  Jiřina Pražáková prazakova@zssvermova.cz


Skeletal

Zábavná matematika

Vlastnosti látek

Vánoční dílna

Dopravní hřiště

Ochrana zdraví

Přespolní běh ve Vesci

Dětský odpadový den