Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Poláková (polakova@zssvermova.cz)

 

Vysvětlivky:

Pol = Mgr. Šárka Poláková (polakova@zssvermova.cz)

Orel = Mgr. Ladislav Orel (orel@zssvermova.cz)

Mus = Mgr. Lenka Abu-Mushrefová (mushrefova@zssvermova.cz)


Pangea

Vánoční dílna

Návštěva Planetária

Elektrický obvod

V Geocentru v Žitavě

Skeletal

Přírodovědné bádání

Přespolní běh ve Vesci