Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 6.A

Třídní učitel: Mgr. Ladislav Orel (orel@zssvermova.cz)

 

Vysvětlivky:

Orel = Mgr. Ladislav Orel (orel@zssvermova.cz)

FePa = Pavel Fejfar (fejfar@zssvermova.cz)

Fej = Mgr. Jindřiška Fejfarová (fejfarova@zssvermova.cz)

Ska = Mgr. Alice Skalská (skalska@zssvermova.cz)

Pal = Mgr. Kateřina Palubová (palubova@zssvermova.cz)

Růt = Bc. Klára Růtová (rutova@zssvermova.cz)

Čan = Mgr. Eva Čandová (candova@zssvermova.cz)

Šaš = Bc. Martina Šašmová (sasmova@zssvermova.cz)

Mora = Mgr. Marcela Moravcová (moravcova@zssvermova.cz)

Sam =  Radka Samková (samkova@zssvermova.cz)


Dějepis - výukové materiály

ČJ - témata k opakování

Recitační soutěž

Pangea

ČJ - 2. souhrnná písemná práce - témata k opakování

Komiks ve slohu

Život v pravěku

Harmonizační program 6. ročníků