Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 7.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitel: Mgr. Veronika Lacmanová (lacmanova@zssvermova.cz)


Návštěva KVK

Příprava smoothie a poznávání ovoce a zeleniny poslepu

Pracovní činnosti

Tělocvik – nejlepší přeskoky

Přírodopis

Pracovní činnosti

Úpoly

Přírodopis – laboratorní práce

Testování tělesné zdatnosti

Tělocvik

Matematika je zábavná!

Pracovní činnosti: Land art