Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 7.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Moravcová (moravcova@zssvermova.cz)

 

Vysvětlivky:

Mora = Mgr. Marcela Moravcová (moravcova@zssvermova.cz)

Vac = Mgr. Daniel Vacata (vacata@zssvermova.cz)

Ska = Mgr. Alice Skalská (skalska@zssvermova.cz)

FePa = Pavel Fejfar (fejfar@zssvermova.cz)

Fej = Mgr. Jindřiška Fejfarová (fejfarova@zssvermova.cz)

Čan = Mgr. Eva Čandová (candova@zssvermova.cz)

Šaš = Bc. Martina Šašmová (sasmova@zssvermova.cz)

Lac = Mgr. Veronika Lacmanová (lacmanova@zssvermova.cz)

Orel = Mgr. Ladislav Orel (orel@zssvermova.cz)

Růt = Bc. Klára Růtová (rutova@zssvermova.cz)

Mus = Mgr. Lenka Abu-Mushrefová (mushrefova@zssvermova.cz)


Dějepis - výukové materiály

ČJ - témata k opakování

Recitační soutěž

Střevlík

Den otevřených dveří

Výchova ke zdraví na PC

Slohová hodina plná her!

Výtvarné práce

Bezpečně v kyberprostoru

Mapy kolem nás

Pangea

Světový den srdce

Sportovní den

Planeta Země 3000