Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 7.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitel: Mgr. Ladislav Orel (orel@zssvermova.cz)


Rozvrh distanční výuky od 4. ledna

Limeriky

Rodinný erb

Rozvrh od 2.11.2020

Pracovní činnosti - výroba sušeného hovězího

Foto z konce školního roku

Výuka s tablety

Výuka přírodopisu