Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 7.B

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Eva Čandová (candova@zssvermova.cz)


Recyklovamná koláž na téma zvíře

Tělesná výchova

Laborky – "Měření třecí síly"

Červený den

Fyzika – Tlakové síly – Laboratorní práce

I cesta je cíl