Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 7.B

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Petra Kumstová (kumstova@zssvermova.cz)


Úpoly

Oborové čtení v matematice

Konverzace v AJ

1. laboratorní práce z přírodopisu

Tonda Obal

Testování tělesné zdatnosti

Tělocvik

Pracovní činnosti

Orientační běh

Přírodopis v 7.B

Kooperativní čtverce