Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Třída 8.A

 Z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dětí budou nadále rozvrhy tříd a suplování dostupné výhradně skrze webovou aplikaci Bakaláři.

 Třídní učitelka: Mgr. Marcela Moravcová (moravcova@zssvermova.cz)


KAJ – Alphabox – Skupinová práce

17. listopad

Kino Varšava – Jizerské hory

Přírodopis

Lidice

ADVAITA

Němčina může být i zábava!

Tonda obal

Třída 8.A na EDUCA WEEK

Hodili jsme se do gala

Střední zdravotnická škola – DOD

Orientační běh v Lidových sadech

Senegal