• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

GDPR

Dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Správce osobních údajů:

Název organizace Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
Sídlo organizace Švermova 403/40 460 10 Liberec 10 
70884978
Kontaktní telefon 485 151 255
Kontaktní e-mail sekretariat@zssvermova.cz
ID datové schránky ecjmi2a
Web www.zssvermova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Ing. Bc. Jiří Kubela
Kontaktní telefon + 420 725 980 725
Kontaktní e-mail gdprposouzeni@outlook.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.