• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Školní jídelna

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail:
Bankovní účet školy:
Jídelní lístek a objednávky obědů:

Provoz školní jídelny

Provozní doba školní jídelny
Výdejní doba pro žáky a vlastní zaměstnance
              pro odběr s sebou (1. den nemoci žáka)

Výše stravného

Dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 463/2011, o školním stravování, v platném znění, jsou žáci školy zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Žáci (strávníci)
I. kategorie ( 6-10 let )
II. kategorie ( 11-14 let )
III. kategorie ( nad 15 let )

Úhrada stravného

Platba za obědy se provádí bankovním převodem či trvalým příkazem z bankovního účtu. Ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který strávníkovi sdělí vedoucí školní jídelny. Stravné musí být zaplaceno do 25. dne předcházejícího měsíce.

Odhlášky ze stravování

Obědy je nutné odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin. Ve zcela výjimečných případech (nečekané onemocnění žáka) je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (nikoliv prostřednictvím www stránek ani e-mailem) ještě tentýž den do 7:30 hodin.

Stravné pro žáky je dotováno ze státního rozpočtu. Žák má podle zákona nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované
nepřítomnosti. V případě, že žák onemocní, je možné pro něj první den odebrat jídlo do přinesených nádob ve výše určeném čase. V dalších dnech nepřítomnosti nemá žák na dotované stravné nárok.