• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

ZŠ ŠVERMOVA

Spolupracující škola Technické Univerzity v Liberci, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. 
Škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola a patří do sítě „připojených škol“ v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“.

VIZE ŠKOLY

Společně objevujeme svět, učíme se od sebe navzájem a tvoříme společenství, kde každý má své místo.

MISE ŠKOLY staví na hodnotách, které jsou pro nás důležité: