• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

PROHLÁŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI SE VZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY:

STRUKTURA INFORMACÍ

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

STAV SOULADU

Uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

PŘÍSTUPNOST OBSAHU

Na webu jsou informace předkládány též v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, a to především z důvodů, že obsahují formátování a typografické prvky, které webový formát (X)HTML nedostatečně podporuje, nebo jsou příliš velké. Uvedené formáty jsou i mnohem vhodnější pro tisk. K prohlížení dokumentů v těchto formátech je možno bezplatně stáhnout Acrobat Reader, Word Viewer a XLS Viewer, případně další freewarové varianty. Součástí mnoha webových prohlížečů je komponenta, která slouží k prohlížení uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 11. 2. 2024.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

ZPĚTNÁ VAZBA

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace má za cíl, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
Švermova 403/40
460 10 Liberec 10
telefon: +420 485 151 255
e-mail: sekretariat@zssvermova.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní případně neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz