• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů. Podmínkou poskytování služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce (souhlas není potřeba v případě krizové intervence nebo v situacích ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka případně ostatních žáků).
Náplň ŠPP je uskutečňována v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním platném znění.

Personální zajištění
Kontakt Konzultační hodiny
Výchovný poradce Mgr. Veronika Lacmanová lacmanova@zssvermova.cz
Speciální pedagog Mgr. Iveta Slámová slamova@zssverova.cz
Metodik prevence Mgr. Marcela Moravcová moravcova@zssvermova.cz
Ukrajinský asistent Hanna Popovych popovych@zssvermova.cz
Školní asistent Bc. Hana Brandýská brandyska@zssvermova.cz
Možné způsoby komunikace se školou

www stránky školy

hromadné informace (informace o škole, kontakty, aktivity žáků, výroční zpráva, školní řád, informace ŠPP, různé inspirativní odkazy)
individuální informace individuální informace (Bakaláři) – každý rodič má vlastní přístupové jméno a heslo a může průběžně sledovat docházku dítěte, průběžnou klasifikaci, změny rozvrhu a případné informace od třídního učitele)

E-mail
Telefon (po předchozí dohodě s učitelem vzhledem k tomu, že učitelé v době vyučování mají výuku,
dozory a nemohou se věnovat telefonické komunikaci).
Osobní návštěvy a individuální konzultace (při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů
preferujeme, aby u jednání byli přítomni, učitel – žák – rodič)
Třídní schůzky
Dny otevřených dveří (určené jak pro budoucí žáky, pro stávající žáky a jejich rodiče, pro bývalé
absolventy. Návštěvníci se mají možnost seznámit s prostředím školy a ukázkami vzdělávacích metod)