Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Návrat k dílnám

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


Projekt návrat k dílnám si klade za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci se základními školami a SOŠ a G právě v možnostech realizovat praktická vyučování žáků ZŠ. V projektu jsou vytvořeny dva vzdělávací programy – strojírenství a elektro pro práci žáků v dílnách.

Žáci získají ucelenou přestavu o náročnosti a rozmanitosti strojírenských a elektrotechnických oborů. Vyzkouší si svou zručnost, prověří úrověň své jemné a hrubé motoriky, poznají svůj cit pro přesnost, čistotu a trpělivost.

V rámci projektu žáci 2. stupně ZŠ navštíví dílnu strojní ve vybavené učebně na SOŠ a G a naopak základní školu navštíví učitel s Kufry pro elektrotechniku a ti mohou pracovat v dílnách přímo ve své třídě.

Projekt je zaměřen na žáky 7. – 9. třídy ZŠ, kteří si vyzkouší např.: montáže vodičů, pájení, řazení rezistorů, stavbu běžícího světla s diodami LED, nejrůznější měření, řezání, pilování, vrtání, stříhání, lepení, atd.

Realizátorem projektu je Střední odborná škola a Gymnázium Liberec, p. o., Na Bojišti 15, Liberec a projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.