• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Švermova, z.s.

Podpora školní a mimoškolní činnosti základní školy, organizační pomoc se zajištěním výchovné a vzdělávací činnosti školy a koordinace vzájemné komunikace mezi školou, rodiči a veřejností.

Číslo účtu6940052/0800
IČO05066026
Datová schránkad87micb
Předseda spolkuIng. Zdeněk Braier, Ph.D.
KontaktZdenek.braier@seznam.cz

Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole, Liberec, Švermova 403/40 jsou automaticky členy spolku. Pokud takovýto rodič nebo zákonný zástupce nechce být členem spolku, sdělí to písemně předsedovi.

Spolek při své činnosti zejména:

Placení členských příspěvků

Spolek je financován příspěvky vybíranými za každého žáka školy. Tyto příspěvky hradí rodiče vždy začátkem školního roku do 30. 9. bezhotovostně na výše účet Spolku: 6940052/0800 (do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte a třídu).

Členský příspěvek činí minimálně 250,- Kč za každého žáka za školní rok (sourozenec minimálně 100 Kč).