• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10
2.A
DOPRAVNÍ DEN V 2.A

DOPRAVNÍ DEN V 2.A

Ve středu 21. února si děti zpříjemnily vyučování dopravní výchovou, která je provázela všemi předměty. S helmami na hlavě, s výstražnými vestami a s policejními plácačkami v ruce si zopakovaly měkké a tvrdé slabiky v básničce o semaforu, v matematice hledaly v dopravních značkách geometrické tvary, na tělocviku si zajezdily “autem” a při hudební výuce si zpěvem připomněly, jaká důležitá telefonní čísla znají a jak se chovat v případě, že potřebují přivolat pomoc. Nezapomněli jsme ani na základní pravidla při pohybu na pozemní komunikaci a závěrem jsme se nechali zvěčnit v rámci soutěže “Porozumíš, neohrozíš”, do které jsme zapojili a díky které jsme tento den uskutečnili.