• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

BUDOUCNOST

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Švermova

Stávající pavilony jsou cca ze 70. let a po více jak 50. letech technologie a celá budova potřebuje rekonstrukci tak aby žáci získali prostory odpovídající 21. století.

Zřizovatel – statutárním město Liberec bude realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která bude podpořena dotačními tituly:

ITI – Integrované územní investice 2021–2027

učebny odpovídající technickému vývoji, tak abychom mohli naše žáky připravovat na budoucnost v moderních učebnách, které budou vybaveny potřebnými technologiemi a pomůckami podporující vzdělávání a motivovat žáky k učení:

OPŽP – energetické úspory

Zateplení, výměna vnitřních a vnějších otvorů, zateplení a oprava střech, vzduchotechnika, fotovoltaika na střeše,

Snahou zřizovatele je získat také prostředky z MŠMT na navýšení kapacity školy, protože v blízkosti školy vyrůstá družstevní bydlení – cca 300 bytů a dá se předpokládat, že bude potřeba někam umísťovat děti do mateřské školy a následně do základní školy.

Věříme, že se zřizovateli podaří najít prostředky také na navýšení kapacity a přebudování nevyužívaného zchátralého bazénu na nové moderní učebny pro děti z Františkova.

V blízkosti školy v současnosti probíhá rozsáhlá družstevní bytová výstavba cca 300 bytů a děti z těchto bytů mají právo chodit do školy v blízkosti svého bydliště.