• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

HISTORIE

Stará budova školy byla postavena v roce 1901

Ke staré budově se v několika etapách (1960, 1972, 1976) připojily nové budovy a bazén. Sama stará budova byla v roce 1960 přestavěna a rozšířena o tři učebny.

Skelet nové školní budovy vedle původní školy zvýšené o jedno patro (cca 1971)

Škola byla v několika etapách důkladně přestavěna a rozšířena o pavilón učeben, stravovnu a novou tělocvičnu (1961, 1973, 1976). Při první úpravě v letech 1960-1961 došlo k rozšíření
o tři učebny, ale za cenu ztráty původního novorenesančního vzhledu. V polovině 70. let se její chloubou stal první školní bazén (o rozměrech 25 x 12,5 m) v Liberci. Nad ním vznikly dvě tělocvičny.

V roce 2007 došlo z hygienických a technických důvodů k uzavření bazénu a bohužel, přestože se město snažilo hledat dotační tituly i ve spolupráci se sportovními kluby tak jeho obnova je nereálná, protože nestačí jenom získat peníze na obnovu bazénu, ale je nutné řešit i náklady na jeho provoz.