• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10
Aktuality
ŠKOLNÍ DRUŽINA – 2024/2025

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 2024/2025

Školní družina na školní rok 2024/25PŘIHLAŠOVÁNÍ
Předběžný zájem o školní družinu prosíme doplnit nejpozději do 10. června 2024, abychom mohli zajistit provoz školní družiny personálně, zorganizovat ranní družinu a následně autobusy pro odpolední družinu.

Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování a je určena pro žáky 1. až 5. ročníku.
Zřizovatel stanovil úplatu za školní družinu pro školní rok 2024/25 ve výši 200 Kč měsíčně. Informace
o způsobu platby obdrží přihlášení na začátku školního roku.

Osvobození od úplaty za školní družinu:
– kdo pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi,
– kdo pobírá dávky pěstounské péče
– nově také kdo pobírá přídavek na dítě

Pokud zákonný zástupce bude žádat osvobození od úplaty za školní družinu musí tuto skutečnost v září doložit dokladem o přiznání uvedené dávky.