• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Školní družina

je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Julie Růžičková – vedoucí školní družiny 1. oddělení ruzickova@zssvermova.cz
Bohuslava Chaloupecká 2. oddělení chaloupecka@zssvermova.cz
Veronika Březinová 3. oddělení brezinova@zssvermova.cz
Nicol Pleštilová 4. oddělení plestilova@zssvermova.cz
Telefonní kontakt školní družina: 484 801 111

Provozní doba školní družiny

od – do od – do
Pondělí 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Úterý 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Středa 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Čtvrtek 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30 (do 17:00 kroužek)
Pátek 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30

Režim dne

Ranní družina – jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.

Po ukončení vyučování – jsou žáci předáni vychovatelce příslušného oddělení asistentem pedagoga, nebo vyučujícím. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti, žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření řízené vychovatelkou (estetická, rukodělná, přírodovědná nebo sportovní), činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět v tělocvičně školy, na zahradě za školou nebo při vycházkách. 

Režim dne je společný pro všechna oddělení. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby, aktivity i odpočinek u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne, přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Vychovatelky si činnosti volí podle svého uvážení a s ohledem na únavu žáků i psychohygienické podmínky. Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. Role vychovatelky při jednotlivých činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování a motivování některých vlastních aktivit žáků. Není vyloučena ani její vlastní účast na některých hrách. Řízené a spontánní činnosti na sebe navazují.

Ukončení docházky

Aktivity

krystof2
Exkurze k letecké záchranné službě
Ve středu 15. května jsme se vydali na základnu letecké záchranné služby v Liberci.  Exkurze byla velmi...
>>
obr
Exkurze na liberecké letiště.
Ve středu 15. 5. 2024 jsme navštívili hangáry libereckého aeroklubu. Prohlédli jsme si malá motorová...
>>
IMG-20240429-WA0009
Čarodějnice ve školní družině.
V týdnu před pálením čarodějnic se ve všech odděleních školní družiny vyráběly čarodějnice. Některá oddělení...
>>
IMG_1109-n
Jarní šifrování
Žáci z druhého a čtvrtého oddělení tento týden společně řešili pomocí šifer detektivní případ. Někdo...
>>
IMG_1024-m
Knižní bingo ve 2. oddělení
Žáci si přinesli z domova své oblíbené knížky. Nejprve si je navzájem představili, prohlédli a na závěr...
>>
family-2680314_640
Výlet ke Dni matek a otců.
>>
1 2 3 4