• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Školní družina

je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Julie Růžičková – vedoucí školní družiny 1. oddělení ruzickova@zssvermova.cz
Bohuslava Chaloupecká 2. oddělení chaloupecka@zssvermova.cz
Veronika Březinová 3. oddělení brezinova@zssvermova.cz
Nicol Pleštilová 4. oddělení plestilova@zssvermova.cz
Telefonní kontakt školní družina: 484 801 111

Provozní doba školní družiny

od – do od – do
Pondělí 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Úterý 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Středa 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30
Čtvrtek 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30 (do 17:00 kroužek)
Pátek 6:30 do 7:40 11:40 do 16:30

Režim dne

Ranní družina – jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.

Po ukončení vyučování – jsou žáci předáni vychovatelce příslušného oddělení asistentem pedagoga, nebo vyučujícím. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti, žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření řízené vychovatelkou (estetická, rukodělná, přírodovědná nebo sportovní), činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět v tělocvičně školy, na zahradě za školou nebo při vycházkách. 

Režim dne je společný pro všechna oddělení. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby, aktivity i odpočinek u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne, přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Vychovatelky si činnosti volí podle svého uvážení a s ohledem na únavu žáků i psychohygienické podmínky. Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. Role vychovatelky při jednotlivých činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování a motivování některých vlastních aktivit žáků. Není vyloučena ani její vlastní účast na některých hrách. Řízené a spontánní činnosti na sebe navazují.

Ukončení docházky

Aktivity

firefighter-1816369_640
Exkurze u hasičů
Základnu libereckých hasičů navštívili žáci z 1. a 2. oddělení školní družiny. Mohli jsme si prohlédnout...
>>
3D3
3D tiskárna ve 2. oddělení
Do našeho oddělení přišel starší spolužák Ondra, který nás seznámil se svým koníčkem. Je to vyrábění...
>>
IMG_0857
Včelky Bee bot ve 2. oddělení
Pracovat s Bee bot včelkami nás baví. Tentokrát jsme hledali podle krátkých čtených úryvků pohádky.
>>
20240308_123515
Turnaj ve stolním fotbale.
V únoru 2024 proběhl turnaj ve stolním fotbálku, do kterého se přihlásilo 6 dvojic z první...
>>
Velikonoce
Velikonoční dílny v ŠD
>>
hry1
Zábavné vyrábění her v družině
Žáci z druhého oddělení školní družiny si vyráběli vlastní hry z recyklovatelných materiálů. Tvoření...
>>
1 2 3 4