• 485 151 255
 • sekretariat@zssvermova.cz
 • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10
Aktuality
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Základní kroky zápisu

 1. V době od 25. března do 17. dubna vyplníte elektronický dotazník (žádost o přijetí) na webu https://zapisyzs.liberec.cz/. Zvolené přihlašovací údaje s heslem si zapamatujte pro další použití.
 2. Žádost vytiskněte, podepište a doručte do školy v den zápisu (žádost lze doručit datovou schránkou).
 3. Pro plynulejší průběh zápisu zpřístupní škola na webu https://zapisyzs.liberec.cz/ registrační systém objednávání na konkrétní čas zápisu.
 4. Zápis do základních škol zřizovaných městem Liberec pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve čtvrtek 18. dubna 2024. Na naší škole v době od 14:00 do 17:00 hod.
 5. K zápisu nezapomeňte s sebou přinést a předložit:
  • vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v případě zájmu také žádost o odklad povinné školní docházky),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 6. Budete-li žádat o odklad školní docházky, doručte do školy, pokud možno rovněž do 18.4.2024, společně s vytištěnou žádostí o odklad školní docházky také povinné přílohy (písemné posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa – nutná jsou obě vyjádření).

Nemáte-li přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti ve dnech 15. – 17. dubna 2024 požádat zaměstnance naší školy Ing. Adélu Vozkovou, která Vám pomůže. Termín návštěvy je nutné domluvit předem.

Co by měl předškolák k zápisu umět?
Důležité je, aby dítě znalo své jméno, příjmení, popřípadě datum narození a adresu, kde bydlí. Mělo by umět vyslovovat správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově. Dále vytleskávat slabiky, určit barvy, poznat číslice do 5, poznat geometrické tvary, orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu, první, poslední a další), zazpívat písničku či přednést nějakou říkanku. Co se týká dovedností, mělo by umět namalovat postavu, stříhat a držet správně tužku (a to již od útlého věku, ne až v první třídě).

Máme doma předškoláka
Jak správně držet tužku a procvičit ruku předškoláka před psaním
Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat
Jak trénovat jemnou motoriku
Zápis do 1. třídy

Desatero pro rodiče předškoláků