• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Den s gymnastikou – popularizace pohybu

V pondělí 8. 4. 2024 jsme měli při TV den s gymnastikou. Ve velké tělocvičně nám žáci 2. stupně přichystali různá stanoviště s nářadím nebo cvičebním náčiním. Většina žáků si vyzkoušela cvičení na všech stanovištích, odcházeli z hodiny spokojení a unavení.

Trenéři ve škole – florbal

Dalším sportem po golfu, se kterým se žáci seznámili byl florbal. Měli jsme 3 výukové lekce s trenérem florbalu. Při poslední lekci si žáci mezi sebou zahráli florbalový turnaj.

Františkovský poločas

Poslední den prvního pololetí jsme navštívili Lunapark v Babylonu. Po návratu do školy jsme zhodnotili naši pololetní práci a rozdali si vysvědčení.