• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka základní školy oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace.

Zletilí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit
dne 6. 6. 2024 od 15:00 do 16:00 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit
dne 6. 6. 2024 od 14:00 do14:30 hodin.

Kandidáty pro volby do školské rady můžete navrhovat ve lhůtě do 1. 6. 2024. Návrhy je možné podávat osobně na sekretariátu školy nebo písemně na adresu Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Více informací naleznete v OZNÁMENÍ.
Kandidáti do školské rady – NÁVRHY

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY