• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

DEN UČITELŮ

Pokud k nám přicházejí děti ze silných, zdravých a fungujících rodin, usnadňuje nám to práci. Pokud k nám přijdou děti z neúplných rodin a špatně fungujících rodin, dělá to naši práci důležitější.

Návštěva tramvajového depa

Letošním tématem je doprava. Z toho důvodu jsme navštívili depo tramvaje v Liberci a měli možnost prohlédnout si historické i současné tramvaje. V plánu máme také návštěvu autobusového depa.

SETKÁNÍ EKOŠKOL

Letošní setkání EKOŠKOL proběhlo opět v Liberci, propojilo jak žáky, učitele a členy ekotýmů různých škol do jednoho společného úsilí o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Setkání bylo plné inspirace, vzájemného sdílení a objevování nových aspektů ekologie. Na začátku setkání každá zúčastněná škola sdílela své úspěchy a projekty. Po prezentacích jednotlivých ekotýmů následovala exkurze po Severočeském muzeu v Liberci, kde […]